فرم ثبت نام در کارگاه


کد رهگیرى این فرم: P618-F586-U0-N345179          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
علاقمند به شرکت در کارگاه ..... هستم.
نام:
نام خانوادگی:
شماره ملی:
محل تولد:
تاریخ تولد:
آخرین مدرک تحصیلی:
دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
فوق دکتری
تخصص:
دانشگاه تحصیلی آخرین مدرک:
وضعیت اشتغال:
بیکار
دانشجو
کارمند
آزاد
محل اشتغال:
سمت:
شماره تلفن همراه:
آدرس ایمیل:
نحوه آشنایی با این برنامه:
با ارسال این فرم، اینجانب تأیید می‌نمایم که:
الف) به سیاست حفظ حریم شخصی و شرایط و ضوابط کارگاه آگاهی دارم و با آنها موافقم.
ب) اطلاعاتی که در این فرم ثبت‌نام ارائه داده‌ام دقیق و کامل است.
ج) اینجانب به برگزارکنندگان اجازه می‌دهم که از اطلاعات تماس من برای مقاصد مربوط به کارگاه استفاده نمایند. 
 
موافقم
CAPTCHA